Serwis Lubniewice.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia
Lubniewice - Magia Królewskich Lasów LOGO
bip Logo do pobrania
Filmy Galeria zdjęć Wydawnictwa promocyjneLubuskie perły


 
PL
BLOG - Dyskusja

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW
w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”


Uprzejmie informuję, iż Gmina Lubniewice przystąpiła do projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Podstawowym założeniem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, jakie występuje na terenie naszej Gminy. Realizacja projektu spowoduje radykalne zmniejszenie się różnic w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych. Mieszkańcy naszej Gminy, którzy doświadczają zjawiska wykluczenia cyfrowego, dzięki wsparciu w ramach projektu, znacznie zwiększą swoje szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.
Rodziny, które wezmą udział w projekcie, otrzymają, na zasadzie użyczenia, zestaw komputerowy z podstawowym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. Ponadto jedna osoba z każdej rodziny uczestniczyć będzie w szkoleniu z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.
Beneficjenci wyłonieni zostaną spośród rodzin:
1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej – dochód nie przekracza kwoty 456,00 zł netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym lub 542,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą/ świadczeń rodzinnych – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwot  539,00 zł netto lub 623,00 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne,
2. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
3. osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych Dz.U.2013.1456 j.t.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 844,45 zł brutto),
4. dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w  projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1299 zł brutto).


Spośród ww. rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wyłoniona zostanie grupa docelowa 231 beneficjentów ostatecznych .
Projektem nie mogą zostać objęte rodziny, które wg oceny pracowników socjalnych MGOPS mogłyby zniszczyć, zdewastować lub wykorzystać otrzymany zestaw komputerowy niezgodnie z przeznaczeniem.


Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Projekcie spełniających ww. kryteria proszę o zgłaszanie się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Lubniewice,  ul.  Jana Pawła II 51A , tel. +48 (95) 755 7022 ) w celu zapoznania się ze szczegółami projektu oraz złożenia stosownej Deklaracji. Do udziału w projekcie kwalifikowane będą w pierwszej kolejności rodziny wymienione w pkt 1-4 niniejszego ogłoszenia.
Nabór rodzin z terenu Gminy Lubniewice prowadzony będzie do 14 sierpnia 2014 roku.

Kalendarium Imprez zgłoś imprezę
Folkowe Lubniewice 17 Sierpnia 2019Folkowe Lubniewice
Scott MTB Challenge 14 Lipca 2019Scott MTB Challenge
Gminny Dzień Dziecka 1 Czerwca 2019Gminny Dzień Dziecka
Zawody wędkarskie MANYFIK 11 Maja 2019Zawody wędkarskie MANYFIK
Zawody wędkarskie MANYFIK 10 Maja 2019Zawody wędkarskie MANYFIK
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 23 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 22 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 21 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Święto Sandacza 18 Sierpnia 2018Święto Sandacza
Festiwal Michaliny Wisłockiej 8 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 7 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 6 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Rezerwat 17 Marca 2018Rezerwat
XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW 3 Lutego 2018XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW
Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej 17 Stycznia 2018Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej
Dzień Pracownika Socjalnego 21 Listopada 2017Dzień Pracownika Socjalnego

Lubuskie warte zachodu logo Powiat Sulęciński Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Celowy Związek Gmin CZG-12 zdjęcie zdjęcie Portal prezentuje bazę turystyczną, noclegową i rekreacyjną Fundacja Książąt Lubomirskich Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim RPO Województwa Lubuskiego Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lubska Unia Światłowodowa zdjęcie