Serwis Lubniewice.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia
Lubniewice - Magia Królewskich Lasów LOGO
bip Logo do pobrania
Filmy Galeria zdjęć Wydawnictwa promocyjneLubuskie perły


 
PL
BLOG - Dyskusja

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór kandydatów
Informacja

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ˝Specjalista ds. projektów inwestycycjnych˝

Stanowisko: Specjalista ds. projektów inwestycyjnych
1. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów w ramach funduszy pomocowych,
 • bardzo dobra znajomość zasad podejścia LEADER,
 • bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów realizowanych na obszarach wiejskich,
 • biegła umiejętność obsługi komputera.

2. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym,
 • znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),
 • doświadczenie w koordynacji projektów o charakterze podobnym do operacji objętych wsparciem w ramach Osi 3 PROW.

3. Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku należy:

 • obsługa klientów (mieszkańców), udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i składanych postulatów przez mieszkańców dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
 • realizacja działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań Osi 3 objętych LSR,
 • pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, rozliczaniu projektów, przygotowywaniu raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych LSR,
 • przygotowanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków,
 • współpraca w zakresie planowania i koordynacji projektów współpracy,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd,
 • doradztwo unijne dla mieszkańców terenu LSR,
 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,
 • poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów Stowarzyszenia z PROW oraz z innych programów,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach funduszy UE (analizy finansowe, montaż finansowy, projekcje finansowe, Cash flow, biznesplany, studia wykonalności, analizy branżowe, wnioski dotacyjne),
 • wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo – doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa),
 • realizacja projektów Stowarzyszenia.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – Curriculum Vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające staż pracy (jeżeli posiada),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 923 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór – Kraina Szlaków Turystycznych, w siedzibie Biura Stowarzyszenia, która mieści się w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18 a, w dniach i godzinach urzędowania Biura, w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2011 r.
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Osoby, których oferty zostały odrzucone, nie będą powiadamiane.

7. Test kwalifikacyjny dla osób, które przeszły pomyślnie weryfikację dokumentów z zakresu tematyki określonej w wymaganiach koniecznych stanowiska (w przypadku niezadowalających wyników testu, LGD zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu i ogłoszenia nowego naboru).

8. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z testu, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.

10. Oceny testów i rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą wszyscy członkowie Zarządu KST – LGD.

Kalendarium Imprez zgłoś imprezę
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 23 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 22 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 21 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Święto Sandacza 18 Sierpnia 2018Święto Sandacza
Festiwal Michaliny Wisłockiej 8 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 7 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 6 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Rezerwat 17 Marca 2018Rezerwat
XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW 3 Lutego 2018XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW
Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej 17 Stycznia 2018Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej
Dzień Pracownika Socjalnego 21 Listopada 2017Dzień Pracownika Socjalnego
Gminny Dzień Seniora 14 Października 2017Gminny Dzień Seniora
Święto Sandacza 19 Sierpnia 2017Święto Sandacza
Turniej Gier Podwójnych 24 Czerwca 2017Turniej Gier Podwójnych
Czysty Aniołek 5 Czerwca 2017Czysty Aniołek
Lubniewice Grillowy Turniej Badmintona 13 Maja 2017Lubniewice Grillowy Turniej Badmintona
Wykład słowno - muzyczny o Niemenie 9 Listopada 2016Wykład słowno - muzyczny o Niemenie
Babski wieczór 4 Listopada 2016Babski wieczór
Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic 2 Października 2016Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic
Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic 1 Października 2016Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic
Święto Pieczonego Ziemniaka 24 Września 2016Święto Pieczonego Ziemniaka
Regaty OMEGA 11 Września 2016Regaty OMEGA
Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP 11 Września 2016Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP
Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP 10 Września 2016Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUPLubuskie warte zachodu logo Powiat Sulęciński Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Celowy Związek Gmin CZG-12 zdjęcie zdjęcie Portal prezentuje bazę turystyczną, noclegową i rekreacyjną Fundacja Książąt Lubomirskich Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim RPO Województwa Lubuskiego Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lubska Unia Światłowodowa