Serwis Lubniewice.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia
Lubniewice - Magia Królewskich Lasów LOGO

Zadaj pytanie Burmistrzowi
Tomasz Jaskuła
Burmistrz Lubniewic
Zadaj pytanie

bip Logo do pobrania
Filmy Galeria zdjęć Wydawnictwa promocyjneLubuskie perły


 
PL
BLOG - Dyskusja

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór kandydatów
Informacja

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ˝Specjalista ds. projektów inwestycycjnych˝

Stanowisko: Specjalista ds. projektów inwestycyjnych
1. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów w ramach funduszy pomocowych,
 • bardzo dobra znajomość zasad podejścia LEADER,
 • bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów realizowanych na obszarach wiejskich,
 • biegła umiejętność obsługi komputera.

2. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym,
 • znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),
 • doświadczenie w koordynacji projektów o charakterze podobnym do operacji objętych wsparciem w ramach Osi 3 PROW.

3. Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku należy:

 • obsługa klientów (mieszkańców), udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i składanych postulatów przez mieszkańców dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
 • realizacja działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań Osi 3 objętych LSR,
 • pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, rozliczaniu projektów, przygotowywaniu raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych LSR,
 • przygotowanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków,
 • współpraca w zakresie planowania i koordynacji projektów współpracy,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd,
 • doradztwo unijne dla mieszkańców terenu LSR,
 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,
 • poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów Stowarzyszenia z PROW oraz z innych programów,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach funduszy UE (analizy finansowe, montaż finansowy, projekcje finansowe, Cash flow, biznesplany, studia wykonalności, analizy branżowe, wnioski dotacyjne),
 • wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo – doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa),
 • realizacja projektów Stowarzyszenia.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – Curriculum Vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające staż pracy (jeżeli posiada),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 923 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór – Kraina Szlaków Turystycznych, w siedzibie Biura Stowarzyszenia, która mieści się w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18 a, w dniach i godzinach urzędowania Biura, w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2011 r.
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Osoby, których oferty zostały odrzucone, nie będą powiadamiane.

7. Test kwalifikacyjny dla osób, które przeszły pomyślnie weryfikację dokumentów z zakresu tematyki określonej w wymaganiach koniecznych stanowiska (w przypadku niezadowalających wyników testu, LGD zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu i ogłoszenia nowego naboru).

8. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z testu, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.

10. Oceny testów i rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą wszyscy członkowie Zarządu KST – LGD.

Kalendarium Imprez zgłoś imprezę
Wykład słowno - muzyczny o Niemenie 9 Listopada 2016Wykład słowno - muzyczny o Niemenie
Babski wieczór 4 Listopada 2016Babski wieczór
Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic 2 Października 2016Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic
Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic 1 Października 2016Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic
Święto Pieczonego Ziemniaka 24 Września 2016Święto Pieczonego Ziemniaka
Regaty OMEGA 11 Września 2016Regaty OMEGA
Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP 11 Września 2016Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP
Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP 10 Września 2016Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP
Święto Sandacza 20 Sierpnia 2016Święto Sandacza
Regaty Optymist 7 Sierpnia 2016Regaty Optymist
Regaty Optymist 6 Sierpnia 2016Regaty Optymist
jarmark rozmaitości TPL 3 Lipca 2016jarmark rozmaitości TPL
Spławikowe zawody wędkarskie 25 Czerwca 2016Spławikowe zawody wędkarskie
Ogólnopolski Turniej Badmintona 18 Czerwca 2016Ogólnopolski Turniej Badmintona
Grand Prix Lubuskiej Perły - jezioro Krajnik 18 Czerwca 2016Grand Prix Lubuskiej Perły - jezioro Krajnik
Wędkarskie mistrzostwa par 29 Maja 2016Wędkarskie mistrzostwa par
Wędkarskie mistrzostwa par 28 Maja 2016Wędkarskie mistrzostwa par
III Rajd Wędrówka Alana 22 Maja 2016III Rajd Wędrówka Alana
III Rajd Wędrówka Alana 21 Maja 2016III Rajd Wędrówka Alana
III Rajd Wędrówka Alana 20 Maja 2016III Rajd Wędrówka Alana
Wiosenny Kiermasz Książki 16 Maja 2016Wiosenny Kiermasz Książki
Grillowy Turniej Badmintona 15 Maja 2016Grillowy Turniej Badmintona
Grillowy Turniej Badmintona 14 Maja 2016Grillowy Turniej Badmintona
Gminne uroczystości święta 3 maja 3 Maja 2016Gminne uroczystości święta 3 maja
II Grand Prix Badminton 24 Kwietnia 2016II Grand Prix Badminton
IX Rajd Czerwona Jedynka 24 Kwietnia 2016IX Rajd Czerwona Jedynka
Wycieczka piesza i rowerowa po okolicy 23 Kwietnia 2016Wycieczka piesza i rowerowa po okolicy
II Grand Prix Badminton 23 Kwietnia 2016II Grand Prix Badminton
IX Rajd Czerwona Jedynka 23 Kwietnia 2016IX Rajd Czerwona Jedynka
IX Rajd Czerwona Jedynka 22 Kwietnia 2016IX Rajd Czerwona Jedynka
koncert Katarzyny Groniec 1 Kwietnia 2016koncert Katarzyny Groniec
Wspólne pożegnanie zimy 21 Marca 2016Wspólne pożegnanie zimy
Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP -2016 20 Marca 2016Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP -2016
Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP -2016 19 Marca 2016Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP -2016Lubuskie warte zachodu logo Powiat Sulęciński Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Celowy Związek Gmin CZG-12 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 zdjęcie zdjęcie Portal prezentuje bazę turystyczną, noclegową i rekreacyjną Fundacja Książąt Lubomirskich Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim