Serwis Lubniewice.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia
Lubniewice - Magia Królewskich Lasów LOGO
bip Logo do pobrania
Filmy Galeria zdjęć Wydawnictwa promocyjneLubuskie perły


 
PL
BLOG - Dyskusja

Komisja i sesja

foto
Komisja i sesja

Przekształcenie Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Janusza Korczaka, podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubniewice", przyjęcie Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, wyrażenie zgody na dzierżawę, wynajęcie i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy – między innymi takimi tematami zajmą się radni Rady Miejskiej w Lubniewicach podczas najbliższej sesji. Obrady odbędą się 8 listopada 2017r. (środa) o godz. 13.00 w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51. 

6 listopada radni spotkają się na wspólnym posiedzeniu komisji o godz. 15.30.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:-przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w L-cach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Janusza Korczaka w Lubniewicach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubniewice"
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w Lubniewicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych Słońsk.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodku wsparcia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubniewice na lata 2018 – 2032”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w okresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu Gminy Lubniewice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
18. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2016r. 
19. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
20. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Stanisława Żuk

Kalendarium Imprez zgłoś imprezę
Wigilia Gminna 16 Grudnia 2018Wigilia Gminna
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 23 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 22 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 21 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Święto Sandacza 18 Sierpnia 2018Święto Sandacza
Festiwal Michaliny Wisłockiej 8 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 7 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 6 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Rezerwat 17 Marca 2018Rezerwat
XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW 3 Lutego 2018XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW
Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej 17 Stycznia 2018Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej
Dzień Pracownika Socjalnego 21 Listopada 2017Dzień Pracownika Socjalnego
Gminny Dzień Seniora 14 Października 2017Gminny Dzień Seniora
Święto Sandacza 19 Sierpnia 2017Święto Sandacza
Turniej Gier Podwójnych 24 Czerwca 2017Turniej Gier Podwójnych
Czysty Aniołek 5 Czerwca 2017Czysty Aniołek
Lubniewice Grillowy Turniej Badmintona 13 Maja 2017Lubniewice Grillowy Turniej Badmintona
Wykład słowno - muzyczny o Niemenie 9 Listopada 2016Wykład słowno - muzyczny o Niemenie
Lubuskie warte zachodu logo Powiat Sulęciński Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Celowy Związek Gmin CZG-12 zdjęcie zdjęcie Portal prezentuje bazę turystyczną, noclegową i rekreacyjną Fundacja Książąt Lubomirskich Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim RPO Województwa Lubuskiego Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lubska Unia Światłowodowa zdjęcie