Serwis Lubniewice.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia
Lubniewice - Magia Królewskich Lasów LOGO

Zadaj pytanie Burmistrzowi
Tomasz Jaskuła
Burmistrz Lubniewic
Zadaj pytanie

bip Logo do pobrania
Filmy Galeria zdjęć Wydawnictwa promocyjneLubuskie perły


 
PL
BLOG - Dyskusja

Konkurs Literacki KOBIECYM OKIEM o złoty Laur Burmistrza Lubniewic
Kultura

§ 1
Organizator konkursu – Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51b, 69-210 Lubniewice, tel./fax
Fundator – fundatorem nagrody główniej jest Burmistrz Lubniewic, pozostałych nagród Organizator
Uczestnik konkursu – kobieta, pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zameldowana w gminie Lubniewice.
Utwór – opowiadanie autorstwa uczestnika konkursu.
Rozpoczęcie konkursu – 4 lutego 2011 roku
Zakończenie składania utworów – 28 lutego 2011 roku
Ogłoszenie wyników – 5 marca 2011 roku
Rozdanie nagród – 5 marca 2011 roku (w ramach WEEKENDU KOBIET)

§ 2
Organizator konkursu ogłasza, że z dniem rozpoczęcia konkursu uczestnicy konkursu mogą składać utwory, aż do dnia zakończenia składania utworów na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 3
1.  Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania na adres organizatora konkursu utworu.
2.  Utwór nadesłany na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość uczestnika konkursu, nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3.  Utwór nadesłany na konkurs nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworem nie może być tekst, który w całości był publikowany w jakimkolwiek z mediów.
4.  Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w  § 3 pkt. 2 lub § 3 pkt.3  uczestnik konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 4
1.  Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do dnia zakończenia składania utworów swój utwór (decyduje data stempla pocztowego) w postaci wydruku kopii utworu zapisanej na płycie CD
2.  Objętość wydruku nie może mniejsza niż 7000 znaków i nie większa niż 10000 znaków.
3.  Nadesłane utwory nie będą odsyłane do autorów.
4.  W konkursie wezmą udział utwory napisane w języku polskim.
5.  Utwór przygotowany wg § 4 pkt.1 musi być oznaczony za pomocą godła uczestnika konkursu. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron, ani na wydruku, ani na płycie CD. (Na płycie CD oznaczenie utworu zawiera godło).
6.  Do utworu należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem uczestnika konkursu. Wewnątrz koperty należy umieścić kartkę z danymi autora i godłem. Dane uczestnika konkursu  muszą zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia. Wskazane jest umieszczenie również telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
7.  Do dnia ogłoszenia wyników spośród nadesłanych utworów komisja konkursowa wyłoni  4 (cztery) utwory, których autorom przyzna nagrody.
8.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu ogłoszenia wyników. Tytuły nagrodzonych utworów oraz godła uczestników konkursu zostaną opublikowane  na internetowej stronie organizatora konkursu http://www.goklubniewice.pl
9.  W konkursie przewidziano następujące nagrody:
·  nagroda I i ZŁOTY LAUR BURMISTRZA- 500 zł i nagroda rzeczowa
·  nagroda II: 300 zł
·  nagroda III:  200 zł
·   wyróżnienie:  nagroda rzeczowa
10.  Wszystkie nagrodzone utwory zostaną opublikowane przez organizatora konkursu na jego stronie internetowej.
11.  Wartości nagród określone w § 4 pkt 9 są wartościami brutto. Organizator konkursu odprowadzi od wartości nagród należny podatek dochodowy zgodnie z obowiązującym prawem przy przekazaniu praw autorskich.
12.  Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie majątkowych praw autorskich do utworu organizatorowi konkursu na terytorium Polski i reszty świata, bez ograniczeń czasowych i na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji audiowizualnej i poza-audiowizualnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.
13.  Komisja konkursowa ma również prawo do nie przyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród lub innego rozdziału nagród i wyróżnień.
14.  Organizator nie zwraca nadesłanych prac ani nie odpowiada za zagubienie maszynopisu.
15.  Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w konkursie.

§ 5
1.  Nagrody przyznane uczestnikom konkursu będą przekazywane osobiście w dniu rozdania nagród lub w późniejszym terminie w formie przelewu bankowego.
2.  Nagroda w formie przelewu bankowego będzie przekazana po wskazaniu przez uczestnika konkursu numeru konta bankowego.

§ 6
Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§ 7
1.  Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora konkursu oraz na stronie internetowe http://www.goklubniewice.pl
2.  Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony organizatora konkursu jest Małgorzata Chołuj (tel. 509493406, e-mail: gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com
3.  Przesyłając utwór na konkurs, Uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na konkurs, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
4.  W sytuacjach wyjątkowych organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

Kalendarium Imprez zgłoś imprezę
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 30 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 29 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Święto Sandacza 18 Sierpnia 2018Święto Sandacza
Festiwal Michaliny Wisłockiej 8 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 7 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 6 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Czesław Śpiewa 21 Kwietnia 2018Czesław Śpiewa
Rezerwat 17 Marca 2018Rezerwat
XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW 3 Lutego 2018XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW
Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej 17 Stycznia 2018Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej
Dzień Pracownika Socjalnego 21 Listopada 2017Dzień Pracownika Socjalnego
Gminny Dzień Seniora 14 Października 2017Gminny Dzień Seniora
Święto Sandacza 19 Sierpnia 2017Święto Sandacza
Turniej Gier Podwójnych 24 Czerwca 2017Turniej Gier Podwójnych
Czysty Aniołek 5 Czerwca 2017Czysty Aniołek
Lubniewice Grillowy Turniej Badmintona 13 Maja 2017Lubniewice Grillowy Turniej Badmintona
Wykład słowno - muzyczny o Niemenie 9 Listopada 2016Wykład słowno - muzyczny o Niemenie
Babski wieczór 4 Listopada 2016Babski wieczór
Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic 2 Października 2016Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic
Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic 1 Października 2016Spinningowe zawody Burmistrza Lubniewic
Święto Pieczonego Ziemniaka 24 Września 2016Święto Pieczonego Ziemniaka
Regaty OMEGA 11 Września 2016Regaty OMEGA
Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP 11 Września 2016Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP
Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP 10 Września 2016Międzynarodowy Turniej Badmintona MOLEX CUP
Święto Sandacza 20 Sierpnia 2016Święto Sandacza
Regaty Optymist 7 Sierpnia 2016Regaty Optymist
Regaty Optymist 6 Sierpnia 2016Regaty Optymist
jarmark rozmaitości TPL 3 Lipca 2016jarmark rozmaitości TPLLubuskie warte zachodu logo Powiat Sulęciński Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Celowy Związek Gmin CZG-12 zdjęcie zdjęcie Portal prezentuje bazę turystyczną, noclegową i rekreacyjną Fundacja Książąt Lubomirskich Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim RPO Województwa Lubuskiego Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lubska Unia Światłowodowa