Serwis Lubniewice.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia
Lubniewice - Magia Królewskich Lasów LOGO
bip Logo do pobrania
Filmy Galeria zdjęć Wydawnictwa promocyjneLubuskie perły


 
PL
BLOG - Dyskusja

Zwyczajna sesja Rady Miejskiej

foto
Zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Udzielenie absolutorium burmistrzowi Lubniewic z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, informacja na temat przygotowania Gminy Lubniewice do sezonu turystycznego, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok. M.in., tymi tematami zajmą się radni Rady Miejskiej w Lubniewicach podczas zwyczajnej sesji. Obrady zaplanowane zostały na 21 czerwca. Rozpoczną się o godz. 16.00 w Ratuszu-sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach.


Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe- przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
3. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej MY.
4. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
6. Podjęcie uchwały na temat aglomeracji Lubniewic.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.(dz. 396/1).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
położonej w Jarnatowie. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.
16.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi Lubniewic:

  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2017 rok.,
  • wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie udzielenia burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2017r.,
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania  budżetu za 2017r.,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za 2017r.,
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic.
18.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
19.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
20.Zakończenie obrad.

Posiedzenie komisji odbędzie się dnia 18 czerwca 2018r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (sala narad).

Stanisława Żuk

Kalendarium Imprez zgłoś imprezę
11 listopada 11 Listopada 201911 listopada
Święto Pieczonego Ziemniaka 28 Września 2019Święto Pieczonego Ziemniaka
Zawody sportowo-pożarnicze 31 Sierpnia 2019Zawody sportowo-pożarnicze
Koncert Solaris 31 Sierpnia 2019Koncert Solaris
Koncert Dr Queen-Magic Camping 27 Lipca 2019Koncert Dr Queen-Magic Camping
Animacje dla dzieci-Magic Camping 27 Lipca 2019Animacje dla dzieci-Magic Camping
Potańcówka-rynek 27 Lipca 2019Potańcówka-rynek
Scott MTB Challenge 14 Lipca 2019Scott MTB Challenge
Potańcówka-rynek 13 Lipca 2019Potańcówka-rynek
Zawody wędkarskie MANYFIK 11 Maja 2019Zawody wędkarskie MANYFIK
Zawody wędkarskie MANYFIK 10 Maja 2019Zawody wędkarskie MANYFIK
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 23 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 22 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 21 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...


Lubuskie warte zachodu logo Powiat Sulęciński Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Celowy Związek Gmin CZG-12 zdjęcie zdjęcie Portal prezentuje bazę turystyczną, noclegową i rekreacyjną Fundacja Książąt Lubomirskich Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim RPO Województwa Lubuskiego Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lubska Unia Światłowodowa zdjęcie