Serwis Lubniewice.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia
Lubniewice - Magia Królewskich Lasów LOGO
bip Logo do pobrania
Filmy Galeria zdjęć Wydawnictwa promocyjneLubuskie perły


 
PL
BLOG - Dyskusja

Zwyczajna sesja Rady Miejskiej

foto
Zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Udzielenie absolutorium burmistrzowi Lubniewic z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, informacja na temat przygotowania Gminy Lubniewice do sezonu turystycznego, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok. M.in., tymi tematami zajmą się radni Rady Miejskiej w Lubniewicach podczas zwyczajnej sesji. Obrady zaplanowane zostały na 21 czerwca. Rozpoczną się o godz. 16.00 w Ratuszu-sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach.


Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe- przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
3. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej MY.
4. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
6. Podjęcie uchwały na temat aglomeracji Lubniewic.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.(dz. 396/1).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
położonej w Jarnatowie. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.
16.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi Lubniewic:

  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2017 rok.,
  • wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie udzielenia burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2017r.,
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania  budżetu za 2017r.,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za 2017r.,
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic.
18.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
19.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
20.Zakończenie obrad.

Posiedzenie komisji odbędzie się dnia 18 czerwca 2018r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (sala narad).

Stanisława Żuk

Kalendarium Imprez zgłoś imprezę
Folkowe Lubniewice 17 Sierpnia 2019Folkowe Lubniewice
Scott MTB Challenge 14 Lipca 2019Scott MTB Challenge
Zawody wędkarskie MANYFIK 11 Maja 2019Zawody wędkarskie MANYFIK
Zawody wędkarskie MANYFIK 10 Maja 2019Zawody wędkarskie MANYFIK
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 23 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 22 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 21 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Święto Sandacza 18 Sierpnia 2018Święto Sandacza
Festiwal Michaliny Wisłockiej 8 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 7 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 6 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Rezerwat 17 Marca 2018Rezerwat
XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW 3 Lutego 2018XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW
Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej 17 Stycznia 2018Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej
Dzień Pracownika Socjalnego 21 Listopada 2017Dzień Pracownika Socjalnego

Lubuskie warte zachodu logo Powiat Sulęciński Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Celowy Związek Gmin CZG-12 zdjęcie zdjęcie Portal prezentuje bazę turystyczną, noclegową i rekreacyjną Fundacja Książąt Lubomirskich Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim RPO Województwa Lubuskiego Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lubska Unia Światłowodowa zdjęcie