Informator o dostępnych formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Szanowni Państwo! poniżej przedstawiamy zaktualizowany (na dzień 21.12.2021 r.) wyciąg z opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informatora o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w części dotyczącej powiatu sulęcińskiego. …

Dodatek osłonowy

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że obsługą wniosków osłonowych zajmuje się Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach. Wnioski można składać osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub elektronicznie przez platformę ePuap. Kontakt …

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informuję, iż z dniem 22 listopada 2021 r. zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Klubie Senior + w Krzeszycach. Poniżej link do szczegółowych informacji: https://bip.powiatsulecinski.pl/130/Nieodplatna_pomoc_prawna_2C_nieodplatne_poradnictwo_obywatelskie/ …