Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027. Celem konsultacji jest przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu. Projekt Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice …

Ważna informacja w sprawie składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 …