Woda w Gliśnie

Szanowi Mieszkańcy Glisna, w związku z licznymi pytaniami odnośnie jakości wody, informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach nie otrzymał jeszcze wyników dotyczących jakości wody z Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Gdy otrzymamy wyniki …

Informator o dostępnych formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Szanowni Państwo! poniżej przedstawiamy zaktualizowany (na dzień 21.12.2021 r.) wyciąg z opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informatora o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w części dotyczącej powiatu sulęcińskiego. …