Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027. Celem konsultacji jest przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu. Projekt Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice …