Nowi Sołtysi

23 kwietnia w Gminie Lubniewice odbyły się zebrania sołeckie, na których wybrano Sołtysów oraz Rady Sołeckie nowej kadencji. W sołectwie Jarnatów Burmistrz Lubniewic Radosław Sosnowski, po 35 latach działalności, pożegnał z funkcji sołtysa Pana …

Informacja ZGK o możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną

Szanowny Odbiorco! Z przyjemnością informujemy, że uruchamiamy możliwość korzystania z e-faktur. Jest to odpowiedź na zaspokojenie coraz powszechniejszego dążenia do wykorzystywania nowoczesnych technologii w relacji z naszym Zakładem. Oferowane narzędzie upraszcza możliwość odbioru dokumentów, …