Ankieta dla Mieszkańców województwa lubuskiego

                                                                          ANKIETA dla Mieszkańców województwa lubuskiego Szanowni Państwo! Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania “Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”. Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego …

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ

Webinar pt. Szkolenia, staże i motywacja do działania – znajdź pracę dzięki Funduszom Europejskim

Webinar pt. Szkolenia, staże i motywacja do działania – znajdź pracę dzięki Funduszom Europejskim. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online nt. projektów dla osób, które chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Podczas spotkania: omówimy …

Projekt “Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan”

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM zaprasza AKTYWNYCH ZAWODOWO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do udziału w Projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „REHABILITACJA DROGĄ DO UTRZYMANIA ZDROWIA I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUBUSZAN”. Projekt zakłada kompleksowe działania …