Grypa ptaków – zasady bioasekuracji

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa lubuskiego,
a także powiatu gorzowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie, przypomina
o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego
i przyzagrodowego.
• Drób przyzagrodowy należy utrzymywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem,
• Woda i karma powinny być w pomieszczeniu,
• Do obsługi należy stosować odrębną dzież i obuwie,
• Najlepiej drób utrzymywać wyłącznie w kurnikach,
• Zapewnić matę dezynfekcyjną w wejściu do kurnika,
• Zabezpieczyć paszę i ściółkę przed dostępem gryzoni i dzikiego ptactwa,
• Prowadzić spis drobiu.grypa-ptaków-lubniewice-2023zasady-bioasekuracji