Harmonogram spotkań GKRPA w Lubniewicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach pełni dyżury wg poniższego harmonogramu w godzinach od 15.30 do 17.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51.

Telefon do kontaktu: 95 755 7052
Adres mailowy: gkrpa@lubniewice.pl

Harmonogram spotkań komisji:

11.01.2022 r.

08.02.2022 r.

08.03.2022 r.

12.04.2022 r.

10.05.2022 r.

14.06.2022 r.

12.07.2022 r.

09.08.2022 r.

13.09.2022 r.

11.10.2022 r.

08.11.2022 r.

13.12.2022 r.