Harmonogram spotkań GKRPA w Lubniewicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach pełni dyżury wg poniższego harmonogramu w godzinach od 15.30 do 17.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51.

Telefon do kontaktu: 95 755 7052
Adres mailowy: gkrpa@lubniewice.pl

Harmonogram Komisji:
05.01.2021 r.
19.01.2021 r.
02.02.2021 r.
09.02.2021 r.
23.02.2021 r.
02.03.2021 r.
16.03.2021 r.
13.04.2021 r.
27.04.2021 r.
13.05.2021 r.
25.05.2021 r.
08.06.2021 r.
22.06.2021 r.
06.07.2021 r.
20.07.2021 r.
03.08.2021 r.
17.08.2021 r.
07.09.2021 r.
21.09.2021 r.
05.10.2021 r.
19.10.2021 r.
09.11.2021 r
23.11.2021 r.
07.12.2021 r.
14.12.2021 r.
21.12.2021 r.