Informacja ZGK o możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną

Szanowny Odbiorco!
Z przyjemnością informujemy, że uruchamiamy możliwość korzystania z e-faktur. Jest to odpowiedź na zaspokojenie coraz powszechniejszego dążenia do wykorzystywania nowoczesnych technologii w relacji z naszym Zakładem.

Oferowane narzędzie upraszcza możliwość odbioru dokumentów, bez względu na aktualne miejsce pobytu, a także oszczędza czas i gwarantuje pewność otrzymania tak przesłanych dokumentów.

Zachęcamy zatem do wypełnienia oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej i odesłania go na adres Zakładu.

Czym jest e-faktura?
E-faktura to dokument akceptowany przez urzędy skarbowe. Zawiera dokładnie takie same dane jak tradycyjna faktura papierowa i posiada taką samą wartość prawną. Co najważniejsze, aby skorzystać z usługi elektronicznej faktury, nie musisz posiadać własnego podpisu elektronicznego. E-faktura, wysyłana będzie na adres email podany w „oświadczeniu o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej”.

Jakie są zalety e-faktury?
Do najważniejszych zalet e-faktury należy:
• oszczędność czasu – krótszy czas doręczenia
• bezpieczeństwo – zabezpieczenie indywidualnym hasłem
• dostępność – można ją odebrać z każdego miejsca o dowolnej porze
• wygoda – łatwość przechowywania i ułatwienie płatności
• ekologia – oszczędność papieru

Jak uruchomić usługę e-faktury?
Aby otrzymywać e-faktury wystarczy wypełnić oświadczenie  i dostarczyć je do Zakładu.
Podpisane oświadczenie możesz przekazać w następujący sposób:
• skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionego oświadczenia drogą elektroniczną na adres
email: zgk.lubniewice@wp.pl
drogą pocztową na adres siedziby – Zakład Gospodarki Komunalnej, ul Strzelecka 20,
69-210 Lubniewice
składając oświadczenie osobiście w Biurze Zakładu.

Faktury wysyłane będą w formacie pdf.

oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną