Informator o dostępnych formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Szanowni Państwo!

poniżej przedstawiamy zaktualizowany (na dzień 21.12.2021 r.) wyciąg z opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informatora o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w części dotyczącej powiatu sulęcińskiego.

Informator_o_dostepnych_w_wojewodztwie_lubuskim_formach_wsparcia_osob_z_zaburzeniami_psychicznymi 2021 r. (2)