Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach

Burmistrz Lubniewic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz
dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach”
w terminie do dnia 3 lipca 2024 r. do godziny 15.30, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach,
ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice lub przesłać pocztą na ten adres. 

Poniżej publikujemy zarządzenie nr 8/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubniewicach wraz z ogłoszeniem oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem

Klauzula informacyjna dla kandydatów