Narodowe czytanie

Serdecznie zapraszamy na Narodowe Czytanie.
W tym roku Gabriela Zapolska i “Moralność Pani Dulskiej”, a czytać będą nasi wspaniali mieszkańcy.

moralność*pani-duskiej-narodowe-czytanie-luniewice-plakat