Odbiór odpadów wielkogabarytowych

W związku z przeprowadzaniem akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Lubniewice informujemy, że transportem przedmiotowych odpadów zajmuje się ZUOK Celowy Związek Gmin CZG-12.

Jednocześnie z uwagi na zwiększone ilości wystawionych gabarytów oraz ograniczone możliwości techniczne i kadrowe pracowników CZG-12 akcja ulega przedłużeniu do momentu zbiórki wszystkich odpadów wielkogabarytowych.

W nawiązaniu do powyższego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość oraz przypominamy, że  przedsiębiorstwo LS-PLUS Sp. z o.o. zajmuje się wyłącznie odbiorem odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach w terminach ustalonych w odrębnym harmonogramie.