Ogłoszenie o naborze wniosków na odbiór azbestu

Uwaga Mieszkańcy Gminy Lubniewice

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie na odbiór wyrobów zawierających azbest w 2023 roku Burmistrz Lubniewic informuje, że Gmina Lubniewice przyjmuje wnioski do 25 listopada 2022 roku w celu określenia szacunkowej ilości odpadów zawierających azbest. Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu lub w pokoju nr 4 na parterze. Wnioski
do pobrania na stronie internetowej po linkiem http://lubniewice.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub w pokoju nr 4.