Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 28 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w Ratuszu – sala narad (II piętro),
przy ulicy Jana Pawła II 51, odbędzie się nadzwyczajna XXVIII sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa prosimy osoby, których obecność na posiedzeniu nie jest konieczna, by zrezygnowały z osobistego udziału w nim. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji na stronie www.lubniewice.pl

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2021.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubniewicach
/-/ Tomasz Janiszewski