Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Lubniewic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:RATOWNICTWO (W
TYM WODNE) I OCHRONA LUDNOŚCI oraz KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI
W 2023 ROKU.

Poniżej ogłoszenie wraz z załącznikami i wzorami:

ogłoszenie

wzór wniosku

sprawozdanie

wzór umowy

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z Panią Malwiną Kuszkowską – podinspektorem ds. rozwoju, oświaty i promocji
tel. 728892199
e-mail: promocja@lubniewice.pl