Program Profilaktyka 40 Plus

Program Profilaktyka 40 Plus obejmą blisko 11 mln Polaków od 40 do 65 roku życia w ciągu 5 lat. Jest to pierwszy tak szeroko zakrojony program badań profilaktycznych w Polsce.

Pacjent będzie mógł skorzystać z Pakietu 40 Plus:

– jeżeli ma od 40 do 65 lat
– bezpłatnie
– bez skierowania
– co 5 lat

Badania będzie można wykonać w ramach medycyny pracy (w przypadku pracowników) lub w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla osób, które nie podlegają badaniom pracowniczym.

Podstawowy pakiet badań obejmie:

– morfologię;
– stężenie cholesterolu całkowitego i poziomu glukozy;
– pomiar tętna i ciśnienia tętniczego;
– określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
– zbadanie pacjenta przez lekarza;
– ocenę czynników wystąpienia u pacjenta chorób układu krążenia, onkologicznych lub cukrzycy.

Szczegółowy opis programu.