Projekt “Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan”

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
zaprasza
AKTYWNYCH ZAWODOWO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
do udziału w Projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich
„REHABILITACJA DROGĄ DO UTRZYMANIA ZDROWIA I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUBUSZAN”.

Projekt zakłada kompleksowe działania takie jak: zabiegi rehabilitacyjne, poradnictwo medyczne, edukację zdrowotną oraz wsparcie psychologiczne, które mają na celu nie tylko przywrócenie i utrzymanie zdolności zawodowych, ale również kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych oraz pozytywnych zmian w stylu życia.

Czas trwania projektu 01.03. 2022 r. – 30.06.2023 r.

Kontakt / Informacja / Rejestracja: (8.00 do 15.00) lub osobiście w Zakładzie Rehabilitacji
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Fabryczna 70
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 83 79 lub 95 7202 303

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne/szczegóły na www.womp.gorzow.pl

Partnerzy projektu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Neurologiczna Belon, Krynicka, Sobkowiak- Osińska Lekarze Spółka Partnerska
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.

 

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. zaprasza od 1 marca 2022 r. do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej lubuszan”.

Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Województwa Lubuskiego w wieku aktywności zawodowej:
• osoby pracujące, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy, lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy lub są zagrożone utratą zdolności do pracy ( w tym uczniowie szkół o profilu zawodowym odbywający praktyczną naukę zawodu)
• osoby pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące i zainteresowane podjęciem pracy, mające problem z powrotem na rynek pracy z powodu w/w schorzeń, u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne.

W ramach projektu zapewniamy kompleksową rehabilitację medyczną, poradnictwo medyczne, edukację zdrowotną oraz wsparcie psychologiczne.

Gwarantujemy bezpłatną i szybką ścieżkę rehabilitacyjną.
Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie www.womp.gorzow.pl, pod nr telefonu 95 7208379 oraz w siedzibie Ośrodka przy ul. Fabrycznej 70.
 

logotyp-fundusze-lubniewice