Rewitalizacja Parku Miłości

Niedawno skończyliśmy rewitalizację Parku Miłości – projektu, na który uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 462 460,74 zł. realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Robimy znacznie więcej! – Burmistrz Radosław Sosnowski razem z Panią Skarbnik Małgorzatą Kuzajewską podpisali aneks do umowy, gdyż dzięki staraniom udało się nam pozyskać dodatkowe 488 967,00 zł. To bardzo budująca wiadomość.
Środki chcemy wykorzystać m.in. na prace remontowe mostu na jez. Lubiąż oraz mostku Miłości i fragmentu promenady na wysokości parku Miłości.

„Dziękuję Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak za rozmowy, których efekty będzie można obserwować już niebawem. Gorące podziękowania dla Panów: wicemarszałka Marcina Jabłońskiego Zarząd Województwa Lubuskiego PO RP oraz dyrektora RPO Marka Kamińskiego za przychylność i za zawsze owocną współpracę – to dla mnie bardzo cenne, podkreśla burmistrz Radosław Sosnowski.”

Ale to nie koniec!

Dostaliśmy również pozytywną informację, po kilkumiesięcznych staraniach – dofinansowanie w wysokości nieco ponad 90 000,00 zł na ważny etap prac również przy remoncie mostu łączącego dwa brzegi jeziora Lubiąż.
Środki otrzymane w ramach Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie szefowej LGD-KST, Pani Ilonie Wojciechowskiej i jej ekipie oraz z-cy dyrektora departamentu PROW, Panu Andrzejowi Gembara.
Fot. Piotr Baszuk