Rewitalizacja Parku Miłości

Pierwszy etap rewitalizacji Parku Miłości dobiega końca. Nowe ścieżki, oświetlenie, ławki, nasadzenia i w kolejnych etapach wyznaczenie szlaku przyrodniczego. Prowadzone będą również działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną skierowaną do mieszkańców, uczniów i turystów.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie nr RPLB.04.05.01-08-0006/17-00 w ramach działania 4.5 „Kapitał przyrodniczy regionu”, poddziałanie 4.5.1. „Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, oś priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm: Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu, ul. Lawendowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp. (lider) i Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz reprezentowane przez Leszka Kułaka – pełnomocnika – kwota inwestycji 519.800,00 zł brutto

Park-miłości-lubniewice-2022