Skład GKRPA w Lubniewicach

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Malwina Kuszkowska – Przewodniczący Komisji
Anna Nadobnik – Członek Komisji
Grzegorz Kostański – Członek Komisji
Przemysław Matczak – Członek Komisji
Hanna Stecyszyn – Członek Komisji