Skład GKRPA w Lubniewicach

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Malwina Kuszkowska – Przewodnicząca Komisji
Ewelina Lipiecka – Sekretarz Komisji
Anna Nadobnik – Członek Komisji
Grzegorz Kostański – Członek Komisji
Przemysław Matczak – Członek Komisji
Hanna Stecyszyn – Członek Komisji