Skład Społecznej Rady Jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach

Skład Społecznej Rady Jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach
1. Waldemar Szczepański – PZW Koło nr 1
2. Grzegorz Ociepka – PZW Koło nr 2
3. Robert Buczkowski – Społeczna Straż Rybacka
4. Przemysław Matczak – Posterunek Policji w Lubniewicach
5. Izabela Dembińska – Urząd Miejski w Lubniewicach.