Uchwały i zarządzenia dot. GKRPA w Lubniewicach

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (36kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach (37kB) pdf

Uchwała nr XXII/141/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na 2021 r.

Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubniewice (162kB) pdf

Zakres kontroli (26kB) pdf