Ważna informacja Granty PPGR

Ważna informacja dla osób składających oświadczenie w programie Granty PPGR

Szanowni Państwo,
Gmina Lubniewice przystąpiła do konkursu Granty PPGR. W związku ze zmianą regulaminu, oraz koniecznością udokumentowania pracy krewnego w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej, bardzo prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających fakt pracy w PPGR (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez instytucję publiczną). Dokumenty proszę dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r.

Osoby, które nie posiadają takich dokumentów, a mają pewność, że krewny pracował w PPGR, proszone są o uzupełnienie dodatkowych informacji o osobie pracującej w PPGR (załącznik nr 1) i dostarczenie ich do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2021 r.
Na podstawie danych, Gmina Lubniewice wystąpi do KOWR o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt pracy w PPGR.

WAŻNE:
Złożone informacje uzupełniające do 26 listopada nie gwarantują wydania przez KOWR zaświadczenia w terminie, w którym Gmina jest zobligowana do złożenia zaktualizowanego wniosku o granty PPGR (bardzo duża liczba wniosków), stąd zachęcamy, w pierwszej kolejności, o odszukanie dokumentów w rodzinnych zasobach.

Nieuzupełnienie oświadczenia o brakujące dokumenty będzie skutkowało jego odrzuceniem.

 

logotypy polski ład unia europejska