Wzór zezwolenia na wędkowanie.

Wzór zezwolenia na wędkowanie.

Zezwolenie na amatorski połów ryb
Na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach
Nr………….
Ważne z kartą wędkarską
i opłatą za zezwolenie

Imię………………………………………………………………………..
Nazwisko………………………………………………………………..
zam. ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
adres
…………………………………………………………………………………
nr karty wędkarskiej – Okręg PZW
Zezwala się na amatorski połów ryb
od: ……………………………………………………………………………
do: …………………………………………………………………………….
Zezwala się (za dodatkową opłatą) na połów ryb metodą trollingową
od: ……………………………………………………………………………
do: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………
pieczęć i podpis osoby wydającej

Rejestr połowu ryb
Data
połowu Gatunek Sztuk Długość (cm) waga

1. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rubrykę „Data połowu”.
2. Każda przeznaczona do zabrania ryba, po złowieniu, musi być niezwłocznie odnotowana w rejestrze połowu przed ponownym zarzuceniem wędki do wody.
3. Uzupełnienie rubryki dotyczącej wagi złowionych ryb może być wykonane po opuszczeniu łowiska (np.
w domu).
4. Nie przestrzeganie instrukcji stanowi naruszenie warunków zezwolenia i skutkować będzie nałożeniem kary przez odpowiednie służby.
5. Wędkarz zobowiązany jest zwrócić niniejszy rejestr połowu ryb do sekretariatu Urzędu Miejskiego
w Lubniewicach w terminie do 30 stycznia roku następnego, pod rygorem nie otrzymania zezwolenia
w następnym sezonie wędkarskim.