Warsztaty strategiczne w ramach budowania Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021- 2027
W związku z trwającymi pracami nad dokumentem „Plan Rozwoju Strategiczne Gminy Lubniewice na lata 2021 – 2027” zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 03 marca 2022 r. – czwartek o godzinie 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniewicach.

Obszar wyjściowy do dyskusji na warsztatach:
➡️analiza problemów, zagrożeń oraz szans i atutów gminy w kontekście jej dalszego rozwoju oraz wizja,
➡️misja i cele strategiczne,
➡️propozycje projektów do realizacji kierunków rozwoju gminy.

Jednocześnie informujemy, iż jest to spotkanie robocze, wyjściowe do stworzenia propozycji kierunków rozwoju gminy i kluczowych przedsięwzięć
Zapraszamy przede wszystkim mieszkańców, przedstawicieli organizacji i instytucji pozarządowych, przedsiębiorców, radnych, rady sołeckie.
Spotkanie poprowadzą: Katarzyna Drożak, Aleksandra Głazowska

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w w/w warsztatach.