Ankieta dla Mieszkańców województwa lubuskiego

herb-lubuskie                                                                          logo-lubuskie

ANKIETA
dla Mieszkańców województwa lubuskiego

Szanowni Państwo!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania “Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”. Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Przyszły Program powinien spełniać oczekiwania mieszkańców, dlatego zapraszamy Państwa do czynnego udziału w jego tworzeniu.
Ankieta została opracowana przez Wykonawcę Programu Ochrony Środowiska tj. Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w Chybiu. Wszelkie pytania odnośnie zawartości oraz sposobu wypełniania ankiety można kierować bezpośrednio do Wykonawcy Programu tel. +48 736 228 008, adres e-mail: k.ioannidis@eko-precyzja.eu
Ankieta jest ANONIMOWA. Będziemy wdzięczni za jej wypełnienie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:
https://www.eko-precyzja.eu/wojewodztwo-lubuskie.php#read