Ankieta

Ankieta

W ramach diagnozy  na potrzeby opracowania  Planu Rozwoju Strategicznego
Gminy Lubniewice  na lata 2021 – 2027

 

Badanie jest anonimowe, jego wyniki będą prezentowane w zestawieniu zbiorczym. Proszę o wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Prosimy o zaznaczenie „X” w wybranych polach.

Ankietę można wypełniać do 25 grudnia 2021 r  9. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz podległych jednostek organizacyjnych (m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice) w następujących dziedzinach?
  5 – bardzo dobrze; 4- raczej dobrze; 3 – przeciętnie; 2 – raczej źle; 1 – zdecydowanie źle

  - kompetencje pracowników (poziom wiedzy)

  - szybkość obsługi (czas załatwiania spraw)

  - kultura osobista i zachowanie pracowników

  - łatwość w dotarciu do właściwego pracownika

  - przystosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami  -------------