Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach

Burmistrz Lubniewic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno …