Cennik opłat za wędkowanie na jeziorze Lubiąż 2024

Cennik opłat za wędkowanie na jeziorze Lubiąż.

1. Na jeziorze „Lubiąż” dzierżawionym od RZGW Poznań, obowiązują następujące opłaty za amatorski
połów ryb (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):

a) cały sezon:
·z brzegu – 150,00 zł
·z łodzi – 270,00 zł
b) 1 miesiąc:
·z brzegu – 110,00 zł
·z łodzi – 145,00 zł
c) 2 tygodnie:
·z brzegu – 90,00 zł
·z łodzi – 115,00 zł
d) 1 tydzień:
·z brzegu – 75,00 zł
·z łodzi – 90,00 zł
e) 3 dni:
·z brzegu – 60,00 zł
·z łodzi – 80,00 zł
f) 1 dzień:
·z brzegu – 45,00 zł
·z łodzi – 65,00 zł

2. Wprowadza się następującą dodatkową opłatę za stosowanie metody wędkowania tzw. „trollingu” (podane
kwoty zawierają podatek VAT 23%):
a) trolling jednodniowy – 110 zł
b) trolling tygodniowy – 180 zł
c) trolling miesięczny – 270 zł
d) trolling trzymiesięczny – 360 zł

3. Połów pod lodem mieści się w opłacie zasadniczej.

4. Wniesienie opłaty za połów z jednostki pływającej za dany okres połowu upoważnia do wędkowania w nocy
z brzegu, w tym czasie, bez dodatkowej opłaty.

5. Z opłat za wędkowanie (z wyłączeniem metody trollingowej) zwolnieni są mieszkańcy Gminy Lubniewice
posiadający kartę wędkarską, którzy ukończyli 65 lat oraz mieszkańcy posiadający orzeczenie lekarskie o I grupie
inwalidzkiej.

6. Z opłaty za wędkowanie (z wyłączeniem metody trollingowej) zwolniona jest młodzież ucząca się, z terenu
Gminy Lubniewice, w wieku od 14 do 17 roku życia. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest posiadanie karty
wędkarskiej.

7. Młodzieży uczącej się – posiadaczy karty wędkarskiej, w wieku 18 – 25 lat , przysługuje zniżka 50 %
w przypadku wykupienia zezwolenia na cały sezon.

8. PZW zrzeszeni w Okręgu Gorzów Wlkp., z opłaconą roczną składką na dany rok bieżący, łowią w ramach
porozumienia stron.

9. Osoby posiadające kartę wędkarską szczególnie zaangażowane w prace na rzecz Miasta
i Gminy Lubniewice i związane z gospodarką na jeziorze mogą otrzymać darmowe zezwolenie uprawniające ich
do amatorskiego połowu ryb. Zezwolenia takie wydaje Burmistrz Lubniewic.