Cyfrowa Gmina

Gmina Lubniewice realizuje projekt granatowy “Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Otrzymaliśmy 100 000,00 zł dofinansowania na zakup sprzętu IT, serwer, dodatkowy dysk kopii zapasowej, rozbudowę zabezpieczeń i obowiązkową diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Projekt ułatwi sprawne działanie urzędu w przestrzeni cyfrowej.

cyfrowa-gmina-lubniewice