Dane wg stanu na dzień 24.06.2024 r.

Informacja o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Lubniewice
Informacja o wdrażaniu Programu „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Lubniewice
– dane wg stanu na dzień 24.06.2024 r.
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 6
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie – 5
Liczba zakończonych przedsięwzięć – 1
Wypłacona kwota dotacji – 9.297,94 zł