dokumenty do pobrania

REFERAT INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

KARTA USŁUG CEL PUBLICZNY

wzór wniosku cel publiczny

 

KARTA USŁUG - NAZWA ULIC

wniosek o nadanie zmianę nazwy ulic

Załącznik nr 1 do wniosku nazwa ulic

 

KARTA USŁUG - PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

NOWY WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

wniosek_warunki_zabudowy

zmiana ustawy prawo budowlane

zmiana rozporządzenia w sprawie

określenie wzoru formularza

 

KARTA USŁUG - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

 

KARTA USŁUG - ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

 

KARTA USŁUG - ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

wniosek o wydanie zaświadczenie

 

KARTA USŁUG - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego

 

KARTA USŁUGI - ZAŚWIADCZENIE Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

wniosek o zaświadczenie z Gminnej Ewidencji Zabytków

 

KARTA USŁUG - CEIDG

wniosek - CEIDG

 

KARTA USŁUG - DECYZJA ŚRODOWISKOWA

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

 

KARTA USŁUG - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

KARTA USŁUG - DOFINANSOWANIE ODBIORU ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

wniosek azbest

Załącznik Nr 1 informacja azbest

Załącznik nr 2 Ocena stanu technicznego azbest (1)

 

KARTA USŁUG - WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

KARTA USŁUG - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

KARTA USŁUG - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

wniosek o rozgraniczenie

 

KARTA USŁUG - WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW GMINNYCH NA OKRES DO 3 LAT

KARTA USŁUG - WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW GMINNYCH NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT

wniosek o dzierżawę gruntu

 

KARTA USŁUG - WYKUP MIESZKANIA KOMUNALNEGO

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego

 

KARTA USŁUG - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

wniosek o podział nieruchomości