Granty PPGR

Szanowni Mieszkańcy!

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). Gmina Lubniewice, w której znajdowało się zlikwidowane PPGR, jest na liście JST, które kwalifikują się do złożenie wniosku.

Jednym z głównych kryteriów jest wykazanie uczniów będących krewnymi w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), osób które pracowały w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwały w miejscowości objętej PPGR.

Z grantu skorzystać może uczeń, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

– uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;

– mieszkaniec miejscowości popegeerowskiej;

– członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowników zlikwidowanych PPGR, którzy zamieszkiwali miejscowość objętą PPGR;

– uczeń, który nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w dwóch ostatnich latach (tj. 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego, będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub nie otrzymał zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Co należy zrobić aby otrzymać sprzęt?

Spełnić powyższe warunki i złożyć oświadczenie w gminie, które umożliwi złożenie wniosku o grant.
Oświadczenie, które należy wypełnić i dostarczyć do gminy, znajdują się poniżej.

Oświadczenia przyjmowane będą do 22 października 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach do godziny 14.00 !

Osobą do kontaktu w sprawie weryfikacji oświadczeń jest Pani Malwina Kuszkowska tel. 728924413 – sekretariat Urzędu Miejskiego w Lubniewicach. Informacje o naborze wniosków dostępne są tutaj.

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu “Granty PPGR” uprzejmie informujemy, że 14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj:

  • Umowy o powierzenie grantu
  • Regulaminu konkursu
  • Schematu grantowego
  • Oświadczenia

Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego oraz monitorowania efektów projektu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją.

Jednocześnie, w przypadku gdy Gmina pozyskała już oświadczenia od użytkowników końcowych na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne. Zmiany w oświadczeniu mają na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowości i nie wpływają na merytorykę oświadczeń. Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany.

Dokumentacja konkursowa:

oswiadczenie-dla-rodzica-dziecka-niepelnoletniego word

oswiadczenie-dla-rodzica-dziecka-niepelnoletniego pdf

oswiadczenie-dla-ucznia-pelnoletniego word

oswiadczenie-dla-ucznia-pelnoletniego pdf

 

logotypy polski ład unia europejska