Harmonogram spotkań GKRPA w Lubniewicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach pełni dyżury wg poniższego harmonogramu w godzinach od 15.30 do 17.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51.

Telefon do kontaktu: 95 755 7052 lub 728892199
Adres mailowy: gkrpa@lubniewice.pl

Harmonogram spotkań komisji:

16.01.2024 r.

06.02.2024 r.

12.03.2024 r.

06.04.2024 r.

07.05.2024 r.

11.06.2024 r.

09.07.2024 r.

06.08.2024 r.

10.09.2024 r.

08.10.2024 r.

05.11.2024 r.

10.12.2024 r.