Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ

ulotka-ukraina-zwierzętaplakat-ukraina-ua-zwierzęta