Informacja o zwiększeniu kwoty dotacji w ramach programu “Ciepłe Mieszkanie”

W związku z zawartą umową o dofinansowanie nr D23751 na realizację programu priorytetowego “Ciepłe Mieszkanie” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach aneksu do umowy zwiększył kwotę dotacji do 145.000,00 zł łącznie dla 6 beneficjentów końcowych.