Informacja w sprawie zakupu preferencyjnego węgla w 2023 r.

Informujemy, że Gmina Lubniewice w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r., będzie kontynuowała, akcję zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Jednocześnie przypominam, że do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (groszek i orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach:

• do 1,5 tony w pierwszym terminie do 31 grudnia 2022 r.
• oraz do 1,5 tony w drugim terminie od 1 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022 roku o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236)