Informacja z wyboru oferty 5/2023

Do zapytania ofertowego 5/2023 „Odnowa i zagospodarowanie terenu Parku Miłości na terenie działki nr 369 położonej w obrębie ewid. Lubniewice, gmina Lubniewice” została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy:

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O Wykonywanie Robót Ziemnych Radosław Kotuła, która w 100 % spełnia warunki zapytania ofertowego.
Kwota zadania: 80.565,00 zł