Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego

Uwaga!

Odmowa udzielenia odpowiedzi przez respondenta podczas wywiadu telefonicznego realizowanego przez rachmistrza spisowego, skutkuje przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania! W konsekwencji respondent może zostać ukarany grzywną o wysokości której zdecyduje sąd.

 

kara-spis-ludności-lubniewice

 

Szczegółowe informacje o spisie!