Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego 2022-2030

Partnerstwo gmin Lubniewice, Krzeszyce, Torzym, Bledzew, Sulęcin rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego 2022-2030 

Samorządy skupione w porozumieniu międzygminnym: Lubniewice, Krzeszyce, Torzym, Bledzew, Sulęcin zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego do 2030 r.

Konsultacje potrwają od dnia 14.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 do godz. 24:00.
Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnych uwag wnoszonych drogą elektroniczną na adres Lidera Partnerstwa, tj. Gminy Lubniewice: sekretarz@lubniewice.pl

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego dla partnerstwa gmin z wykorzystaniem przygotowanego formularza uwag.

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

 

Formularz konsultacji społecznych

Strategia Rozwoju Terytorialnego (IIT)