Konsultacje w sprawie strategii Gminy Lubniewice

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z rozpoczęciem prac nad wspólnym dokumentem strategicznym w ramach podpisanego porozumienia międzygminnego, zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne.
Będzie ono okazją do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w zakresie rozwoju Gminy Lubniewice jak i całego obszaru porozumienia międzygminnego w tym rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego.

Gmina Lubniewice wchodzi w skład porozumienia międzygminnego następujących gmin: Lubniewice, Krzeszyce, Torzym, Sulęcin i Bledzew. W tym celu przystąpiono do przygotowania Strategii Rozwoju Terytorialnego gmin: Lubniewice, Krzeszyce, Torzym, Sulęcin i Bledzew do 2030 r.

Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2023 r. w formie warsztatów diagnostyczno – strategicznych w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (parter, Sala Ślubów).