Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
69-210 Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51A
tel./fax +48 (95) 755 7022
NIP: 927-16-82-890
REGON 210503767
MGOPS_lubniewice@wp.pl
Kierownik MGOPS – Ewelina Niwald