Nabór do służby w Straży Granicznej

plakat dotyczacy naboru do służby granicznej