Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informuję, iż z dniem 22 listopada 2021 r. zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Klubie Senior + w Krzeszycach.

Poniżej link do szczegółowych informacji:

https://bip.powiatsulecinski.pl/130/Nieodplatna_pomoc_prawna_2C_nieodplatne_poradnictwo_obywatelskie/

Zapisy na porady prawne oraz informacje na temat świadczonych usług udzielane są pod numerem telefonu: 509 256 700

Komunikat z 19.11.2021 r